ගොසිප් පුවත්

ගොසිප් පුවත්

Jan
20

රියදුරු බලපත්‍රයට අලුතෙන් එකතුවෙන්න හදන දේ ගැන ඇත්ත නැත්ත මෙන්න

රියදුරු බලපත්‍රයට අලුතෙන් දෙයක් එකතු කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

 

ඒ රියදුරා රිය අනතුරකින් මියගියහොත් ඔහුගේ අවයව සහ පටක පරිත්‍යාග කිරීමේ ප්‍රකාශයක් ඇතුළත් කිරීමට රියදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ හා අලුත් කිරීමේ අයදුම්පත්‍ර සංශෝධනය කිරීමටද තීරණය කර තිබීමයි. 

 

රිය අනතුරු හේතුවෙන් මොළය මිය යැම හෝ රුධිර සංසරණ පද්ධතිය අකර්මණ්‍යවීම නිසා මියයන රියදුරන්ගේ අවයව වෙනත් රෝගීන්ට බද්ද කිරීමේ හැකියාව මේ මගින් ඇති වෙනවා.

 

ඒ රියදුරා රිය අනතුරකින් මියගියහොත් ඔහුගේ අවයව සහ පටක පරිත්‍යාග කිරීමේ ප්‍රකාශයක් ඇතුළත් කිරීමට රියදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ හා අලුත් කිරීමේ අයදුම්පත්‍ර සංශෝධනය කිරීමටද තීරණය කර තිබීමයි.

 

මේ පිළිබඳව මෝටර් රථ කොමසාරිස් කාර්යාලයෙන් සිදුකළ විමසීමකදී එහි ප්‍රකාශකයෙක් සඳහන් කළේ එය තවම් යෝජනාවක් පමණක් බවයි.
Kandy perahera - 2015


Temple of the tooth


2017 Sihanadha All rights reserved

Sihanadha Radio, Kadawatha Junction.